-

Kırım Seyit Settar Camii ve Medresesi

Cami Adı: Kırım Seyit Settar Camii ve Medresesi

Caminin Yapıldığı Yer: Kırım, Akmescit (Simferapol)

Durum: %80

Cami Hakkında:

• Kırım Akmescit’ te yapımı devam eden külliyenin medrese kısmı inşaası tamamlanmış olup 60 yatılı öğrenci kapasitesine sahiptir.
• Külliye içerisinde yer alan camii çevre halkına da hitap edecek olup 500 kişiliktir.
• Külliyede Din Hizmetleri Müşavirliği ve Kırım Müftülük Hizmet ofisleri yer almaktadır.
• Medrese inşaat alanı 1050 m2, cami 320 m2, müftülük hizmet binaları 240 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 1610 m2’ dir.

Cami Görseli: