-

Kırgızistan Özgen İmam Serahsi Külliyesi

Cami Adı: Kırgızistan Özgen İmam Serahsi Külliyesi

Caminin Yapıldığı Yer: Kırgızistan, Oşh

Durum: Projelendirme aşamasında

Cami Hakkında:

• İmam Serahsi Camii, Hanefi fıkhının önemli âlimlerinden İmam Serahsî`nin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen türbesinin yanında tasarlanmış; Türbe, Cami ve Külliye ile bütünleşerek dini, kültürel ve sosyal merkez haline gelecek şekilde kurgulanmıştır.
• İmam Serahsi Camii yapısal karakterini Osmanlı Cami mimarisinden almıştır. Kare formlu plan şeması üzerine oturan ana kubbe cami iç hacmini oluşturur. Cami kütlesi mahfil ve son cemaat mahalli kütleleri ile kademelenerek avlu revakları ile buluşur. Kütle kademelenmesinde, revaklarda, pencere ve kapı gibi yapı elemanlarında altın oran kullanılmasına özen gösterilmiştir.
• Geleneksel Osmanlı Mimarisi üslubuna uygun olarak tasarlanan yapıda, modern yapım teknikleri ile inşaa edilecektir. Cami dış cephesinde bölgede yaygın olarak kullanılan Orta Asya tuğlası kaplama olarak kullanılarak Osmanlı cami mimarisinin yerel mimari ile bütünleşmesi sağlanmıştır.
• Avlu mimaride fonksiyonel ve mekânsal anlamda öne çıkan bir mekândır. Avlu merkezinde bulunan kuyu; İmam Serahsi‘nin kuyuda hapis geçen yıllarını, kuyu çevresindeki servi ağaçları ise kuyunun başına gelerek İmam Serahsi den ders alan öğrencilerini temsil etmektedir. Kur’an kursu, kütüphane ve sosyal alanlar avluyu çevreleyecek şekilde konumlanmış ve revaklarla avluya bağlanarak mekânsal bir bütünlük elde edilmiştir.
• Cami, Kur’an kursu, kütüphane ve araştırma merkezi, sohbet odası, imam lojmanı, abdesthane, ısı merkezi gibi yan birimler ile desteklenmiştir.
• Toplam arsa alanı 3490 m2 olup, toplam inşaat alanı 1015 m2’dir. Avlu ve peyzaj alanlarının toplamı 2475 m2’dir.
• Camii ana kubbe yüksekliği 18 metre, kubbe çapı 13.5 metre olarak inşaa edilecektir.

Cami Görseli: