-

İskenderun Camii

Cami Adı: İskenderun Camii

Caminin Yapıldığı Yer: Hatay, İskenderun

Seviyesi: Projeleri hazırlanmaktadır.

Cami Hakkında:

• İskenderun Merkez Cami, İskenderun’un merkezinde İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Üniversite arazisi içerisine inşa edilecektir.

• Cami, sekizgen plan şemalı, merkezi kubbe etrafında dört yarım kubbeden oluşmaktadır. Mimar Sinanın ustalık eseri olan Selimiye Camiindeki uslüp yorumlanmıştır. Camide merkezi ibadet alanı oluşturacak şekilde bir ana kubbe oluşturulmuş ve bu kubbeden kademeli olarak inişler yapılarak kütlenin yanlara doğru genişletilmesi sağlanmış ve ibadet alanı büyütülmüştür. Böylelikle hem caminin estetik kademelenmesi kütlede korunabilirken hem de ihtiyaca yönelik kişi sayısı karşılanabilmiştir. Projede klasik Osmanlı mimari üslubunun korunmasına özellikle dikkat edilmiş, mekanda vahdet fikri, merkezi kubbeli olarak plana yansıtılmıştır.

• Caminin ana kubbe yüksekliği 40 metre, çapı 26 metre olarak inşaa edilecektir. Camide 80 metre yüksekliğinde üç şerefeli dört adet minare bulunmaktadır. Cami ve avlusu yaklaşık 6750 m2 alana sahip olup camide aynı anda 7000 kişi ibadet edebilecektir. Zemin oturumu 3500 m2 olan yapının bodrum katla beraber toplam inşaat alanı yaklaşık 10.000 m2 dir.

Cami Görselleri: